Usługi rachunkowe i podatkowe w Bolesławcu – Usługi kadrowe

Nasze biuro rachunkowe w Bolesławcu świadczy usługi księgowe dla firm, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, spółek oraz osób fizycznych. Jeśli poszukiwali Państwo dobrego księgowego, który wykona rozliczenia składek ZUS i z urzędami skarbowymi, poprowadzi księgi przychodów i rozchodów, a także będzie doświadczonym księgowym w zakresie doradztwa podatkowego, polecamy nasze usługi. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług podatkowych i księgowych naszego biura rachunkowego!

Usługi rachunkowe:

 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów;
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych w książce podatkowej;
 • sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym;
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego, magazynowego oraz wyposażenia;
 • prowadzenie ewidencji ryczałtowych;
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych;
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług;
 • rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne właścicieli;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i do NBP;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
 • prowadzenie ksiąg handlowych;
 • otwarcie księgi rachunkowej;
 • uzupełnianie zaległości księgowych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości   niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie rejestrów dla podmiotów zagranicznych na potrzeby rozliczeń podatku VAT w Polsce;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej;
 • obsługa umów cywilno-prawnych.

283846-polkasegr

 

17501-boczne2222

Doradztwo podatkowe w zakresie:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT);
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT);
 • obowiązkowe składki ubezpieczeniowe, zdrowotne;
 • podatek od nieruchomości (podatek rolny, czyli gruntowy i podatek leśny);
 • podatek od spadków i darowizn;
 • podatek od towarów i usług (od wartości dodanej – VAT, akcyza, cło);
 • podatek od środków transportowych;
 • podatek od czynności cywilnoprawnych;
 • podatek od gier.