Doświadczony księgowy w Bolesławcu – Biegły rewident

Właściciel naszych biur rachunkowych w Bolesławcu i Żaganiu, magister Jacek Zembaty, został wpisany do rejestru biegłych rewidentów. Jeśli potrzebują Państwo dobrego księgowego, który zajmie się pełną obsługą księgową rachunków i podatków w Waszej firmie, wybierzcie nasze biuro rachunkowe – dzięki wieloletniemu doświadczeniu i nieustannemu podnoszeniu naszych kwalifikacji zawodowych, przez lata zyskaliśmy zaufanie wielu Klientów – firm, przedsiębiorstw, spółek, wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszeń, a także osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą. Świadczymy takie usługi, jak: prowadzenie ksiąg podatkowych, wykonywanie rozliczeń rocznych PIT i VAT, sporządzanie audytów rachunkowych czy prowadzenie ewidencji ryczałtowej oraz wiele innych. Wybór dobrego księgowego nie musi być dłużej problemem – wystarczy skontaktować się z naszym biurem rachunkowym.

Usługi rzetelnego rewidenta:

 • badanie sprawozdań finansowych;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • prowadzenie ksiąg podatkowych;
 • przeglądy sprawozdań finansowych;
 • ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe;
 • doradztwo podatkowe;
 • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości;
 • doradztwo w zakresie informatyzacji rachunkowości;
 • prowadzenie postępowania likwidacyjnego;
 • prowadzenie postępowania upadłościowego;
 • działalność wydawnicza w zakresie rachunkowości;
 • działalność szkoleniowa w zakresie rachunkowości .

3667663_Fotolia_praca

 

 

 

Lupe_Paragraph

Rejestr biegłych rewidentów

Założyciel naszego biura rachunkowego, magister Jacek Zembaty, został wpisany do rejestru biegłych rewidentów, spełniając następujące warunki:

 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ma nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • ukończył studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe uznawane
 • Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne i włada językiem polskim w mowie i piśmie;
 • odbył roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej dwuletnią aplikację pod kierunkiem biegłego rewidenta, mającą na celu praktyczne przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu;
 • złożył przed Komisją Egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym egzaminy dla kandydatów na biegłego rewidenta;
 • złożył przed Komisją z wynikiem pozytywnym końcowy, ustny egzamin dyplomowy, sprawdzający wiedzę zdobytą w trakcie aplikacji;
 • złożył ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów lub innym upoważnionym członkiem.


Biegły rewident Jacek Zembaty zaprasza!